• low cost

  ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ

  ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିକାଶ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବାରେ, ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା |
 • Solution

  ସମାଧାନ

  ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସମାଧାନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ, ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ଦଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ |
 • Delivery time

  ପ୍ରଶବ ସମୟ

  ଆମେ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମୟକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ ଏବଂ ବହୁତ ବିତରଣ କରିବୁ |
 • Print

  ମୁଦ୍ରଣ

  ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ସମଗ୍ର ମୁଦ୍ରଣ ଶିଳ୍ପରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ କରାଏ |

ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗ |

ଆମେ କିଏ?

MINFLY PACKAGING |ଆମର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ | ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଶେଷ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାକେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି |ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡିକରେ, ଆମେ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନ ସାଇଟ୍ ଏବଂ ଆମାଜନ୍ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବ grow ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ |

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ |

ଆମର ବଜାର |

 • fgn
 • Flexible packaging (3)
 • Flexible packaging (2)
 • Flexible packaging (1)
 • shouyetu1
 • Shrink Label (3)
 • Shrink Label (2)
 • Shrink Label (1)

ତାଜା ଖବର